Yükleniyor

HPV DNA Testi

HPV DNA Testi

Rahim ağzı kanserine neden olan en büyük etken HPV virüsüdür. Rahim ağzı kanseri teşhisi kapsamında uygulanan HPV DNA testi ile rahim ağzından alınan parçalarda HPV virüsünün olup olmadığı, varsa HPV virüsünün kanser tehlikesi bulunan türden olup olmadığı anlaşılabilir.

Cinsel yolla bulaşan HPV virüsü hem rahim ağzı kanserine hem de HPV virüsünün daha düşük riskli türleri vajinada, vulvada ve rahim ağzında genital siğillere neden olabilir.

PAP Smear testi ile eş zamanlı olarak ya da PAP Smear sonuçlarında anomali bulunduğunda ayrıca uygulanabilen HPV testi sırasında, rahim ağzından hücreler toplanır. Toplanan hücreler laboratuvara incelenmesi için gönderilir ve bu aşamada toplanan hücrelerde HPV virüsünün kansere yol açan türlerini barındırıp barındırmadığı tespit edilir.

HPV DNA Testi Neden Yapılır?

HPV testi; PAP smear sonuçlarında şüpheli bulgular elde edildiğinde ya da 30 yaşından büyük kadınlarda rutin rahim ağzı kanseri taramalarında Smear testi ile birlikte yapılabilir. HPV DNA testi sonuçlarına göre gerektiği takdirde tedavi seçenekleri değerlendirilir.

HPV DNA testi sonuçları kişide kanser olup olmadığını ortaya koymaz. Yalnızca kişiden alınan hücrelerde kansere yol açma riski yüksek olan HPV virüs türlerinin bulunup bulunmadığının teşhis edilmesini sağlar.

HPV DNA Testi Sonuçları

Klinik ortamında gerçekleştirilen HPV DNA testi sonuçları pozitif ya da negatif olarak alınır. HPV testi sonuçlarının negatif olması; kişide rahim ağzı kanserine neden olabilecek HPV virüsüne rastlanmadığını ifade eder. Pozitif HPV DNA testi sonuçları ise kişide yüksek riskli HPV virüsünün bulunduğu anlamına gelir. Sonuçların pozitif olması az önce de belirtildiği gibi kişinin rahim ağzı kanserine yakalandığı anlamına gelmez, sadece gelecekte rahim ağzı kanseri oluşma riskinin yüksek olduğunu ifade eder.

HPV testinin sonuçları doğrultusunda kişiye farklı izlem ve tedavi seçenekleri sunulabilir:

  • PAP smear ve HPV sonuçları normalde kişi 30 yaşından sonra düzenli olarak her 5 yılda bir Co-Test yaptırır.
  • Kolposkopi yöntemi ile rahim ağzı detaylı olarak incelenir.
  • Kolposkopi sırasında rahim ağzı biyopsisi yapılabilir.
  • Rahim ağzındaki anormal hücreler alınabilir.

HPV DNA Testi
Op.Dr.Sultan Buğday

Diğer Hizmetlerimiz